top of page

ENERJİ KAYNAKLARI (ENERGY SOURCES) HAZIRLAYAN: ENES GÜLAK

ÖZET

Günümüzde enerji politikalarının belirlenmesinde enerji ve çevre faktörünün birlikte el alınması gerekmektedir. Günümüzde tüketimi artan ve gelecekte de artmaya devam edecek olan en önemli ihtiyaçlarımızdan biri hiç şüphesiz enerjidir. Artan enerji ihtiyacı hızlı nüfus artışı, trafik yoğunluğu, kentleşme ve sanayileşmede hatalı yer seçimi vb. çevre sorunlarının giderek artan boyutlara ulaşmasına neden olmuştur. Atmosfere verilen kirleticilerin ve sera gazlarının büyük bir bölümü enerji sektöründe yeni enerji üretimi ve tüketimi yada çevriminden kaynaklanmaktadır. Günümüzde dünyadaki enerji üretimi daha çok fosil yakıtlı termik santraller, hidroelektrik santrallerinden kaynaklanmaktadır. Endüstriyel faaliyetler sonucunda her yıl atmosfere yaklaşık milyar ton karbondioksit, milyar ton kükürt bileşikleri, 2 milyar ton kurşun ve diğer zehirli kimyasal bileşikler salınmaktadır. Tüm bu faaliyetlerin insan ve çevre için bir tehlike oluşturabileceği bilinmesine karşın dünyanın bol ve ucuz enerjiye olan ihtiyacının arttığıda bilinen bir gerçektir. Bu nedenle enerji politikalarının belirlenmesinde enerji ve çevre faktörünün birlikte ele alınması gerekmektedir.

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page