top of page

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKLERİN İNANÇ VE İNANIŞLARI (BELIEFS AND BELIEFS OF TURKS FROM PAST TO PRESENT) HAZIRLAYAN: Nisa Nur ATAŞ

Öz

Türklerin geçmişten günümüze inanmış olduğu birçok inanç ve dinleri olmuştur. Türklerin eski inançları genel olarak ‘Gök Tanrı’ dinine dayanmaktadır. Bunun yanına Animizm, Totemizm ve Atalar inancı gibi kültlerde eşlik etmiştir. Türkler daha sonralarda Manihaizm, Budizm, Zerdüştlük gibi semavi dinlerden önceki din ve inançlara inanmış olsalar da, bu inanç ve dinlere inanların sayısı birçoğunun Türk kültürü ile çok bağdaşmaması nedeniyle sınırlı kalmıştır. Daha sonrasında ise Hristiyanlık (Gagavuzlar ve Çuvaşlar başta olmak üzere), Musevilik (Hazarlar) ve İslamiyet benimsenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İslamiyet öncesi Türkler, Din, İnanç, Gök Tanrı, İbrahimi Dinler

7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page